Kancelaria adwokacka

Zbigniew Kalandyk

Doktor Nauk Prawnych, Adwokat

Strona główna

Kancelaria prowadzi pomoc prawną i reprezentuje przed sądami wszystkich instancji
i organami administracji państwowej w sprawach z zakresu m.in.
  • prawa cywilnego
  • prawa rodzinnego
  • prawa karnego
  • prawa pracy
  • prawa administracyjnego
Kancelaria oferuje ponadto bieżące doradztwo prawne, sporządzanie pism, umów i dokumentów niezbędnych w każdej działalności.

Ideą nadrzędną realizowaną przez Kancelarię jest przede wszystkim dobro zleceniodawcy, szybkość i skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz pełne zaufanie i uczciwość we wzajemnych relacjach.