Kancelaria adwokacka

Zbigniew Kalandyk

Doktor Nauk Prawnych, Adwokat

O mnie

Zbigniew Kalandyk

doktor nauk prawnych, adwokat

  • Absolwent prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie
  • Wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie po zdanym egzaminie radcowskim
  • Doświadczenie w pracy w administracji państwowej
  • Doktor nauk prawnych – stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
  • Autor monografii i artykułów o tematyce prawniczej